fbpx

Privacy Policy

นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว

 1. สปาร์คเคิล(Sparkle) มีสิทธิโดยชอบธรรมแต่เพียงผู้เดียวในการรวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางเว็บไซต์ http://clubsparkle.com
 2. สมาชิก(ผู้เข้าชมเว็บไซต์หรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้องในการใช้งานเว็บไซต์) อาจทำการติดต่อกับ
  http://clubsparkle.com โดยใช้ข้อมูลที่แจ้งที่อยู่ไว้ด้านล่าง:
  บริษัทสปาร์คเคิลจำกัด (Sparkle Co., Ltd.)
  ตั้งอยู่เลขที่1-19-11 ชั้น 8F อาคารโดเกนซากะ ซีเพีย
  ชิบุย่า ประเทศญี่ปุ่นที่อยู่(ภาษาอังกฤษ) :
  Sparkle Co., Ltd.
  Dogenzaka Sepia Bldg.,1-19-11, Dogenzaka, Sibuya-ku,
  Tokyo, Japanอีเมล: support@clubsparkle.com
  เบอร์โทรศัพท์: 03-6427-8501
  แฟกซ์: 03-6800-1394
 3. กรุณาศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้งาน

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 1. เว็บไซต์จะทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกอันประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล อายุ เมือง เขต หรือภูมิภาค ที่พำนัก เพศ วันเกิด และข้อมูลต่างๆที่ได้รับแจ้งจากรายการลงทะเบียน การสมัคร การตอบแบบสอบถาม การชิงรางวัล การประกวด การจัดซื้อ และการร่วมใช้งานต่างๆที่เปิดเผยสาธารณะ เช่น ประกาศต่างๆ
 2. เว็บไซต์มีสิทธิ์ในการเก็บข้อมูลในส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์เช่น ระยะเวลาที่เข้าชมเว็บไซต์ ส่วนของเว็บไซต์ที่เข้าใช้งาน และ การเชื่อมโยงต่างๆเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์และออกจากเว็บไซต์ ในอนาคตทางเว็บไซต์สามารถจัดเก็บข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ รวมทั้งอาจให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ติดตั้งคุกกี้ซ์ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าชม
 3. ทางเว็บไซต์อนุญาตให้สมาชิกสามารถเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองผ่านทางสาธารณะ เช่นในประกาศต่างๆ โดยให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้งานใช้วิจารณญาณถึงขอบเขตทางข้อมูลที่ต้องการเปิดเผยสู่สาธารณะ
 4. ถ้าสมาชิกติดต่อพนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โปรดทราบว่าทางเราอาจทำการบันทึกส่วนของการติดต่อนั้น
 5. เว็บไซต์ไม่อนุญาตให้ทำการเพื่อให้สมาชิกมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกินความเหมาะสม

ข้อมูลการใช้งาน

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลจะสามารถทำการบันทึก ใช้เพื่อการจัดการเว็บไซต์ กิจกรรมที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ การทำให้ธุรกรรมเสร็จสิ้นตามที่ได้ทำการร้องขอ และการทำการตลาดกับสมาชิกที่ยินยอมในการทำการตลาดดังกล่าว
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการเก็บรวบรวมจากสมาชิกจะไม่มีการนำมาเปิดเผยให้กับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง ยกเว้นผู้ที่มีส่วนร่วมกับทางบริษัท เว็บไซต์อาจจะอนุญาตให้บุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เกี่ยวกับข้อมูลทางสถิติเชิงจำนวนประชากร และข้อมูลทางการตลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในเชิงภาพรวม และจะเป็นกรณีที่บุคคลที่สามน้ันได้ยอมรับข้อตกลงที่จะเก็บรักษาข้อมูล ความปลอดภัย ใช้จรรยาบรรณในเชิงการจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
 3. สำหรับเยาวชน (ผู้เยาว์)
  บิดามารดา หรือ ผู้ปกครองของเยาวชนอาจทำการยอมรับการเก็บข้อมูลในการใช้งานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน โดยไม่ยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นไปยังบุคคลที่สาม
 4. ผู้ปกครองสามารถทบทวนและลบข้อมูลส่วนตัวของเยาวชนหรือปฏิเสธการยอมรับในการจัดเก็บข้อมูลหรือการใช้ข้อมูลของเยาวชน โดยไม่ว่าจะเป็นการดำเนินงานในรูปแบบใดก็ตาม จะส่งผลให้การเป็นสมาชิกของเยาวชนนั้นสิ้นสุดลง
 5. ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่สอดคล้องในกรณีใดก็ตาม กรุณาส่งจดหมายโดยใช้แฟกซ์หรืออีเมลเพื่อติดต่อโดยใช้ที่อยู่ที่แจ้งไว้ด้านบน:
  ข้าพเจ้ายอมรับ/ ไม่ยอมรับ (กรุณาเลือก) ในการจัดเก็บข้อมูลและการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของเยาวชนหรือผู้เยาว์ โดย    สปาร์คเคิล ยึดหลักเกณฑ์ในการดำเนินการต่างๆดังที่แจ้งไว้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้ปรากฎไว้ด้านบน
  วันที่: _____________________________________________
  ลายมือชื่อบิดา มารดา:
  (หรือผู้ปกครอง) _____________________________________________
  ชื่อของบิดาหรือมารดา(ตัวบรรจง): _____________________________________________
  ชื่อของเยาวชนหรือผู้เยาว์ (ตัวบรรจง: _____________________________________________
  อีเมลของบิดาหรือมารดา: _____________________________________________
 • บริษัทสปาร์คเคิลจำกัด (Sparkle Co., Ltd.)
  ตั้งอยู่เลขที่1-19-11 ชั้น 8F อาคารโดเกนซากะ ซีเพีย
  ชิบุย่า ประเทศญี่ปุ่น
  อีเมล : support@clubsparkle.com
  เบอร์โทรศัพท์ : 03-6427-8501

© 2024 Club Sparkle |Official site | All rights reserved.

X