คุณโอโนะ เออิจิ(Ono Eiichi)

   ไอออนไฟว์ (Ion5) มีความจำเป็นสำหรับผมอย่างมาก ผมต้องเดินทางไปทั่วประเทศญี่ปุ่น งานของผมยุ่งมากแต่กลับไม่รู้สึกเหนื่อยหรือล้าเลย อาการโรคเก๊าท์ที่มีอยู่ก็ไม่มากเท่าเมื่อก่อนแล้ว ทุกที่ ที่ผมไปผมจะต้องมีไอออนไฟว์ติดตัวไว้อยู่เสมอ  ไอออนไฟว์เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในแต่ละวันของผมผมรู้สึกขอบคุณมากสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้

เรื่องเล่าความสำเร็จกับสปาร์คเคิล– คุณเออิจิ โอโนะ(EIICHI OONO)