Masahiro Tobinaga

Câu chuyện thành công Sparkle 5: Masahiro Tobinaga
Vốn dĩ là người hâm mộ dòng nhạc rock & roll, Masahiro Tobinaga đã khởi nghiệp từ rất sớm khi mới 23 tuổi cùng với niềm đam mê đó! Ông đã tham gia vào Club Sparkle với kinh nghiệm và kiến thức đã tích lũy từ hoạt động kinh doanh riêng của mình và tin tưởng rằng triết lý của công ty Club Sparkle sẽ mang lại cuộc sống tốt hơn cho mọi người. Tại Club Sparkle, mục tiêu của Masahiro là mở rộng mạng lưới thành viên mới và hỗ trợ từng cá nhân đạt đến thành công!

Xem video chia sẻ từ link dưới đây
Câu chuyện thành công Masahiro Tobinaga